α΄ έκδοση (1994)
Εκδίδει Γιάννης Μαυρομάτης
Συνέκδοση με το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας»
εξαντλ.)