❐Ἀντωνία Μαλακωνάκη, «Ἀδελφικὰ μαντάτα»: Ἀλληλογραφία τῆς Γαλάτειας μὲ τὴν Ἕλλη Ἀλεξίου.
❐Ἀλέξης Πολίτης, Τὰ Διηγήματα τῆς Γαλάτειας Καζαντζάκη.
❐Ἀγγέλα Καστρινάκη, Πινελιὲς γιὰ ἕνα πορτρέτο τῆς Γαλάτειας.
❐Σ.Ν. Φιλιππίδης, Ἀπὸ τὸν μαρασμὸ τῆς παρακμῆς στὸ σφρίγος τῆς δέσμευσης: Ἡ ποιητικὴ πορεία τῆς Γαλάτειας Καζαντζάκη.
❐Συνομιλίες τοῦ Γκαῖτε μὲ τὸν Ἔκερμαν. Προλογικὸ σημείωμα: Κώστας Ἀνδρουλιδάκης.
❐Συνομιλίες τοῦ Γκαῖτε μὲ τὸν Ἔκερμαν. Προλογικὸ σημείωμα, εἰσαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις: Κώστας Ἀνδρουλιδάκης.
❐Τασούλα Μαρκομιχελάκη, Ὁ Θεατρικὸς συγγραφέας Γεώργιος Χορτάτσης καὶ τὸ ἔργο του.
❐Ἰωσὴφ Μαραβελάκης, Τὸ ἐμπόριο στὴν Κρήτη τὴν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας κατὰ τὸ διάστημα 1453-1669.
❐Γεώργιος Ἰ. Χατζάκης, Ugo Foscolo, ὁ μεγάλος Ἑλληνοϊταλὸς ποιητὴς ἡρακλειώτικης καταγωγῆς.
❐Εὐγενία Λαγουδάκη, Οἱ δημοτικιστὲς τῆς Κρήτης στὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα.
❐Κώστας Τσικνάκης, Ἀπὸ τὶς καταστροφὲς τῶν μνημείων τῆς βενετικῆς περιόδου τῆς Κρήτης στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα.
❐Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἡ ἀνάγνωση ἑνὸς ποιήματος ἀπὸ τὸν Ζήσιμο Λορεντζάτο.