α΄ έκδοση 2012
Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Ιωάννινα, 29 Σεπτεμβρίου- 2 Οκτωβρίου 2005)
Επιμέλεια Γιάννη Μαυρομάτη και Νίκου Αγιώτη
€ 20,00